Friday, 11 November 2011

Ucapan Saidina Ali sebagai renungan

=>Manusia itu tidur, jika ia mati baru ia bangun. 
=>Seseorang tidak akan binasa bila ia mengetahui keampunanNya. 
=>Nilai seseorang itu diterima oleh perbuatan baik. 
=>Orang yang manis lisannya akan banyak mendapat teman. 
=>Peribadi seseorang itu tersembunyi di bawah lisannya. 
=>Dengan perbuatan yang baik orang merdeka dapat diperbudakkan. 
=>Janganlah memandang kepada siapa yang berbicara tetapi perhatikanlah apa yang dibicarakan. 
=>Tidak ada kemenangan bersama kedurhakaan. 
=>Tidak ada pujian bersama kesombongan. 
=>Tidak ada kesihatan bersama kerakusan dan kurang cerna. 
=>Tidak ada kemuliaan bersama adat yang buruk. 
=>Tidak ada kesentosaan bersama kedengkian. 
=>Tidak ada kebenaran dengan meninggalkan perbincangan. 
=>Tidak ada keperwiraan dengan meninggalkan perbincangan. 
=>Tidak ada keperwiraan bagi pendusta. 
=>Tidak ada kemuliaan yang melebihi ketakwaan. 
=>Tidak ada pemberi syafaat yang melebihi taubat. 
=>Tidak ada penyakit yang lebih menyulitkan daripada kebodohan. 
=>Manusia itu musuh dari apa yang ia tidak ketahui. 
=>Allah menyayangi seseorang yang mengenal keampunan dan tidaklah kekuasaannya menjadikan ianya  melampaui batas. 
=>Mengulangi meminta maaf itu mengingatkan kesalahan. 
=>Musuh terbesar itu ialah yang paling tersembunyi tipu dayanya. 
=>Hikmah adalah milik orang beriman yang hilang. 
=>Yang jijik itu menghimpun segala aib yang buruk. 
=>Nasihat di tengah khalayak ramai itu adalah satu celaan


No comments:

Post a Comment

My Hamster