Tuesday, 22 February 2011

Adab Terhadap Ibu bapa

Dalam Ensiklopedia Wanita Muslimah karangan Haya binti Al-Mubarak al-Barik, dalam bahagian adab terhadap ibu bapa, beliau meletakkan tujuh belas dasar-dasar adab terhadap ibu bapa, antaranya :
  • Taati perintah ibu bapa kita dengan saksama.
  • Segera menjawab panggilan mereka.
  • Tidak memotong bicara mereka.
  • Tidak bermuka masam dalam apa jua keadaan.
  • Tidak keluar rumah tanpa izin mereka.
  • Tidak membuat keputusan kecuali setelah mendapat izin & restu daripada mereka.
  • Memberikan hadiah kepada mereka pada waktu-waktu tertentu.
  • Memuliakan sahabat mereka.
  • Sabar ketika menjaga mereka jika mereka telah lanjut usia.

No comments:

Post a Comment

My Hamster